Scramble säännöt

SCRAMBLE-KILPAILUJEN SÄÄNNÖT 2019

1. JOUKKUE

Joukkueen koko 2-4 pelaajaa. Joukkueen pelaajien maksimipelaajamäärä ilmoitetaan kilpailukutsussa.
2. TASOITUS JA PELIMUOTO

Pelaajilta ei vaadita aktiivista EGA-tasoitusta.

Suurin käytettävä slope-tasoitus on 36.

Tasoituksellisessa pelissä Nexgolf-ohjelma laskee ensin yhteen slope-tasoitukset. Sen jälkeen summasta otetaan 25%.

Joukkueen maksimitasoitus on korkeitaan parhaan pelaajan slope-tasoitus.

Kilpailukutsussa tulee ilmoittaa pelataanko pistebogeya vai lyöntipeliä.

Ammattilaiset pelaavat ilman tasoitusta ellei kotiseura ole määrittänyt heille tasoitusta.
3. PELAAMINEN

Kaikki pelaajat lyövät avauslyönnin. Joukkueen avausjärjestys voidaan valita vapaasti.

Sen jälkeen valitaan yksi joukkueen palloista, jolla jatketaan. Paikka merkitään esimerkiksi tiillä. Pelaaja, jonka pallo on valittu lyö ensimmäisenä omaa palloaan paikaltaan (jos on siirtosääntö, sitä voi käyttää).

Sen jälkeen jatketaan joukkueen muiden pelaajien lyönneillä joukkueen valitsemassa lyöntijärjestyksessä. Muut pelaajat asettavat pallonsa enintään 30 cm (avattu tuloskortti) etäisyydelle valitun pallon sijaintipaikasta, ei lähemmäs lippua eikä pois esteestä.

Viheriöllä pallot asetetaan täsmälleen valitun pallon paikalle normaalisti.
4. NEUVOMINEN, TULOSKORTIN TÄYTTÖ

Joukkueen jäsenet voivat neuvoa toisiaan golfsääntöjen mukaisesti. Joukkueen jäsenet eivät kuitenkaan voi asettua katsomaan puttilinjoja puttilinjan taakse tai jatkeelle.

Tuloskortista täytetään 9-reikäisellä kentällä 18 reikäistä kisaa pelattaessa ”etuysi” ensin. Esimerkiksi reiältä 8 aloitettaessa: 8., 9., 1., 2., . . .