Paikallissäännöt

TIET JA POLUT

Kentällä olevat päällystetyt tiet ja polut ovat kiinteitä haittoja, joista vapautuminen säännön 24-2b(i) mukaan ilman rangaistusta.

KUNNOSTETTAVAT ALUEET

  • Kunnostettavat alueet on merkitty sinisin tai sinivalkoisin (pelaaminen kielletty) paaluin tai valkoisella maalilla.
  • Muurahaiskeot pelialueella ovat kunnostettavaa aluetta (sääntö 25-1b).
  • Väylillä 1 ja 9 vesiesteen ympärillä oleva hiekka-alue on kunnostettavaa aluetta. (sääntö 25-1b)

MUUT ASIAT

Salaojien kivipäällysteet ovat kiinteitä haittoja ja niistä saa vapautua rangaistuksetta (sääntö 24-2b(i)).

Reiän 9 out-paalut ovat kiinteitä haittoja reikää 8 pelattaessa. Paaluista vapaudutaan säännön 24-2b(i) mukaan. Paaluja ei saa siirtää paikaltaan.

Kastelulaitteiden kansista ja muista kiinteistä haitoista vapaudutaan säännön 24-2 mukaisesti. Lisäksi mikäli mainittu haitta on enintään kahden mailanmitan päässä pelattavan reiän viheriön reunasta ja sijaitsee pallon ja reiän välissä, saa pelaaja vapautua haitasta seuraavasti:

Pallon ollessa viheriön ulkopuolella, mutta ei kuitenkaan esteessä ja enintään kahden mailanmitan päässä haitasta ja haitta sijaitsee pelilinjalla pallon ja reiän välissä, saa pallon nostaa, puhdistaa ja pudottaa lähimpään paikkaan, joka vapauttaa haitasta, mutta ei lähemmäksi reikää, esteeseen eikä viheriölle.

Pelialueella olevat mittapaalut ovat kiinteitä haittoja, joista saa vapautua rangaistuksetta säännön 24-2b(i) mukaan. Paaluja ei saa siirtää paikaltaan.

  • Keltamustat paalut: 150 m greenin keskelle
  • Punamustat paalut: 100 m greenin keskelle
  • Punavalkeat paalut: 50 m greenin keskelle

Etäisyysmittarin käyttö pelissä on sallittu. Vain sellaista mittaria voidaan käyttää, joka mittaa etäisyyttä. Sellaisen etäisyysmittarin käyttö, joka mittaa ilmansuuntaa, tuulta, lämpötilaa tai kentän kaltevuutta on kielletty.

Hiekkaesteissä olevat irtokivet saa rangaistuksetta poistaa.

Kilpailutoimikunta

Päivitetty 2016.